Thay đổi biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

1
Business meeting - manager discussing work with his colleagues

Thông tư 04/2016/TT – BTC có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016 thay thế một số biểu mẫu quy định tại Nghị Định 96/2015/NĐ-CP:

Business meeting - manager discussing work with his colleagues
Business meeting – manager discussing work with his colleagues

– Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

– Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định.

– Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

– Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Khi thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan Quý khách hàng lưu ý để tránh sử dụng các biểu mẫu hết hiệu lực và đã bị thay thế

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất mong được hợp tác với quý khách!

Thay đổi biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh
Đánh giá bài viết