CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Mỹ phẩm là một trong những sản phẩm muốn kinh doanh được phải có giấy phép con. Tức là giấy công bố lưu hành cho từng sản phẩm trước khi sản phẩm đó được đưa ra thị trường. Điều đặc biệt là mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước lại có một quy chế riêng điều chỉnh việc xin cấp phép.

I. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định mới nhất năm 2021.

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty xin cấp phép:
 • Ngành nghề thể hiện trên đăng ký kinh doanh phải có mã ngành về bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.
 • Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài việc có giấy chứng nhận đầu tư chưa đủ mà phải xin thêm giấy phép kinh doanh của Bộ Công Thương.

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm tại nước sở tại.

 • Giấy này công ty Việt Nam yêu cầu công ty sản xuất hoặc công ty thương mại xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước đó cấp.
 • Nội dung CFS phải đảm bảo các nội dung sau: Tên công ty, địa chỉ của nhà sản xuất, tên của từng sản phẩm dự kiến xin cấp phép. Đặc biệt là phải có dòng chữ: “ Sản phẩm này được bán tự tại nước sở tại”.
 • Kiểm tra nội dung và thẩm quyền cấp phép CFS hợp lệ. Bước tiếp theo là thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy này. Có hai hướng lựa chọn: Một hợp pháp hóa tại đại sứ quan Việt Nam tại quốc giá đó Hoặc hợp pháp hóa tại đại sứ quán của quốc gia đó ở Việt Nam.
 • Thời hạn của giấy chứng nhận lưu hành tự do: 2 năm kể từ ngày cấp tại nước sở tại.

3. Thư ủy quyền:

 • Thư ủy quyền giữa nhà sản xuất và công ty phân phối tại Việt Nam: Hình thức này phải thể hiện được đầy đủ tên công ty , địa chỉ của nhà sản xuất, tên sản phẩm. Thông tin này phải trùng khớp với thông tin thể hiện trên giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).  Tên công ty, địa chỉ công ty nhập khẩu phải đúng với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được Việt Nam cấp.
 • Thư ủy quyền giữa nhà sản xuất, nhà phân phối của công ty sản xuất tại nước sở tại và công ty Việt Nam: Thể hiện đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chủ của nhà sản xuất, nhà phần phối và phía công ty Việt Nam.
 • Sau khi đầy đủ hợp lệ về mặt nội dung, thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký và hợp pháp hóa lãnh sự thư ủy quyền theo quy định.
 • Thời hạn của ủy quyền: 5 năm kể từ ngày hai bên ký.

Chú ý: Các bạn có thể ủy quyền theo từng sản phẩm nhập về hoặc ủy quyền theo nhãn hàng đều hợp lệ.

4. Thành phần của sản phẩm:

 • Bản này được lập ra đối với từng sản phẩm, ghi rõ tỷ lệ % giữa các chất. Tổng tỷ lệ % giữa các chất là 100 %.
 • Kiểm tra thành phần có chưa chất cấm và chất đó cơ vượt quá hàm lượng pháp luật cho phép hay không.
 • Riêng bản thành phần này chỉ cần gửi bản mềm qua email, không cần phải gửi bản cứng.

II. Bước 2: Đăng ký tài khoản nộp hồ sơ công bố lưu hành.

 • Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu phải được nộp ở Cục quản lý dược thuộc Bộ y tế cấp. Qua đường link: https://vnsw.gov.vn/. Doanh nghiệp xin cấp phép kê khai các thông tin theo mẫu đã định dạng trước. Tài khoản đăng nhập là mã số thuế và một dãy mật khẩu. Mật khẩu được trả tự động vào email doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Đối với những trường hợp doanh nghiệp đã được cấp mật khẩu những để mất hoặc thất lạc mật khẩu. Cần phải gửi hồ sơ xin cấp lại mật khẩu gồm có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân của người địa diện theo pháp luật (Sao y công chứng) và một công văn xin cấp lại mật khẩu.

III. Bước 3 : Nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm:

 • Sau khi được cấp mật khẩu doanh nghiệp kê khai theo mẫu đã định dạng trước, đính kèm CFS, thư ủy quyền, đăng ký kinh doanh. Ký số nộp hồ sơ, 2 – 3 ngày sau hệ thống có phiếu báo thu, doanh nghiệp nộp phí nhà nước theo phiếu báo thu và chờ hồ sơ phân vào chuyên viên thẩm định.
 • Hồ sơ duyệt đạt hệ thống sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp còn không đạt sẽ có công văn yêu cầu sửa đồi bổ sung. Sau khi nộp bổ sung doanh nghiệp phải ký số để đẩy lại hồ sơ.
 • Thời hạn của giấy công bố lưu hành mỹ phẩm:
 • Thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành: Phiếu công bố mỹ phẩm do phòng quản lý mỹ phẩm – Cục quản lý dược thuộc Bộ y tế cấp phép có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

IV. Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Tín:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.
 • Đánh giá tính pháp lý của các tài liệu khách hàng cung cấp. Nếu chưa hợp lệ sẽ tư vấn hướng hiệu chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ, đăng ký tài khoản nộp hồ sơ cho khách hàng.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc lưu hành sản phẩm sau khi cấp phép.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

0978.635.623