CÔNG BỐ  SỮA NHẬP KHẨU

Sữa đang là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp chú trọng sản xuất hoặc nhập khẩu về để bán trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, Đây là sản phẩm có quy chế pháp lý tương đối nghiệm ngặt, để lưu hành sản phẩm ra thị trường bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bô sản phẩm sữa. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công bố Việt Tín xin chia sẻ một số thông tin hữu ích như sau:

Căn cứ pháp lý:

 •  Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
 •  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
 • Nghị định số 155/2018/NĐ-CP  ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 •  Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
 •  Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;
 •  Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Quy trình thực hiện việc công bố sữa nhập khẩu:

Bước 1:  Xác định sản phẩm sữa doanh nghiệp đang nhập khẩu có phải công bố sản phẩm hay không?

 • Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành thì những sản phẩm: Những doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Sữa công thức, thực phẩm bổ sung, bột ngũ cốc).

Chú ý: Những sản phẩm sữa nhập khẩu không thuộc đối tượng trên thì doanh nghiệp thực hiện theo thủ tục tự công bố sản phẩm.

Bước 2: Kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định của Bộ y tế để thực hiện công bố sản phẩm:

 • Lưu ý: Đối với các sản phẩm nhập khẩu các bạn nên dịch nhãn sản phẩm ra tiếng Việt sau đó căn cứ vào thành phần cấu tạo của sản phẩm để lên chỉ tiêu. Khi lên chỉ tiêu kiểm nghiệm tên sản phẩm, địa chỉ nhà sản xuất phải phù hợp với tên trên giấy chứng nhận lưu hành tự do, nhãn sản phẩm.
 • Đối với sản phẩm sữa công thức bạn tham khảo chỉ tiêu sau:
TTChỉ tiêu
 Salmonella spp.
 Aflatoxin M1
 Deoxynivalenol
 Fumonisin
 Ochratoxin A
 Zearalenone
 Cadimi
 Chì
 Thủy ngân
 Thiếc
 Patulin
 Melamine
 TSVSVHK
 Coliforms
 E.coli
 S.aureus
 Cl.perfringens
 B.cereus
 Arsen
 • Đối với sản phẩm chiết xuất từ ngũ cốc cho trẻ em đến 36 tháng tuổi bạn tham khảo chỉ tiêu sau:
 Zearalenone
 Aflatoxin B1
 Aflatoxin B1B2G1G2
 Arsen (As)
 Cadimi (Cd)
 Chì (Pb)
 TSVSVHK
 Coliforms
 E.coli
 S.aureus
 Cl. perfringens
 B.cereus
 TSBTNM-M

Bước 3: Gửi mẫu sản phẩm đi kiểm nghiệm.

 • Mẫu gửi đi kiểm phải nguyên để trách có những tác động từ không khi vào. Mẫu kèm theo là thông tin đầy đủ về chỉ tiêu, tên doanh nghiệp, địa chỉ  doanh nghiệp kiểm.
 • Chọn một trong các trung tâm kiểm có chứng nhận ISO 17025 như: Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1 – Quatest 1; Viện Dinh dưỡng (phòng kiểm nghiệm đạt ISO 17025); Trung tâm kiểm nghiệm – Viện thực phẩm chức năng; Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert; Trung tâm kiểm nghiệm – Viện thực phẩm chức năng; Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ Chấn Nam….

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm sữa nhập khẩu.

 • Bản công bố sản phẩm: Kê khai đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.
 •  Phiếu kiểm nghiệm còn hiệu lực 12 tháng kể từ ngày kiểm; Do trung tâm kiểm định có chứng nhận ISO 17015 kiểm. Có đủ các chỉ tiêu theo quy chuẩn về sữa công thức cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.
 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xin cấp phép có ngành nghề ban buôn bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa.
 •  Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale)/ Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation)/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền tai nước sản xuất cấp. Được đại sứ quan Việt Nam tại nước sở tại xác nhận hoặc đại sứ quan nước sở tại đóng tại Việt Nam xác nhận. Giấy này còn hiệu lực 2 năm tình từ ngày cấp tại nước sở tại đến thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép.
 • Tài liệu khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm; Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu. (Tài liệu bằng tiếng việt có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp; tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng có dấu xác nhận dịch thuật).
 • Dịch nhãn sản phẩm (Nhãn tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và có dấu xác nhận của đơn vị dịch thuật).
 • Bản tiêu chuẩn sản phẩm (Đối với một số sở yêu cầu doanh nghiệp nộp kèm bản tiêu chuẩn sản phẩm). Phải được dịch thuật công chứng ra tiếng Việt trước khi nộp hồ sơ.

Bước 5: Thực hiện việc nộp hồ sơ công bố sản phẩm sữa nhập khẩu (xin bản tiếp nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm).

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm sữa nhập khẩu là Sở y tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Lưu ý:

+ Sở y tế Hà Nội: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua phần mền http://dvc.hanoi.vfa.gov.vn/. Hồ sơ đươc nộp, phê duyệt, cấp phép tại phần mền của sở.

+ Đối với Đà Nẵng: Nộp tại Ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, thành phố Đà Nẵng).

+ Đối với Thành Phố Hồ Chí Minh: Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh (Số 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

+ Đối với một số tỉnh khác nộp hồ sơ bản giấy tại Sở y tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Thời hạn của bản tiếp nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm không có. Doanh nghiệp được quyền sử dụng giấy phép cho đến khi thay đổi tên công ty sản xuất, địa chỉ công ty sản xuất, thành phần cấu tạo sản phẩm mới phải xin cấp phép lại.
 • Hàng năm doanh nghiệp thực hiện kiểm định kỳ đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình đã được cấp phép và đang lưu hành.

Dịch vụ công bố sản phẩm sữa nhập khẩu tại Việt Tín.

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép.
 • Đánh giá tính pháp lý các tài liệu từ phía nước ngoài mà khách hàng cung cấp; Tư vấn hiệu chỉnh xin cấp lại nếu các tài liệu đó chưa hợp lệ.
 • Dịch nhãn, lên chỉ tiêu kiểm nghiệm, đại diện cho khách hàng kiểm nghiệm nếu khách có yêu cầu.
 • Hoàn thiện hồ sơ công bố theo quy định của Bộ y tế.
 • Theo dõi sửa hồ sơ và nhận kết quả theo ủy quyền của khách hàng.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong suốt quá trình lưu hành sản phẩm.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0978 635 623 để được tư vấn cụ th!

0978.635.623