Những điều cần biết về công bố thực phẩm nhập khẩu

với tâm lý sinh hàng ngoại của người tiêu dùng Việt thì hiện nay thực phẩm nhập khẩu ngày càng xuất hiện nhiều, chiếm phần lớn thực phẩm trên thị trường nước. Khi đó việc công bố thực phẩm nhập khẩu ngày càng được Nhà nước thắt chặt hơn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Không chỉ tổ chức kinh doanh thực phẩm mà người tiêu dùng cần phải nắm được những thông tin quan trọng của quy định này để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Cơ sở pháp lý công bố thực phẩm nhập khẩu

Đối với các tổ chức, cá nhân cần thực hiện công bố thực phẩm nhập khẩu thì chắc chắn không thể bỏ qua những văn bản pháp luật có liên quan sau đây:

  • Nghị định 15/2018 NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 02/02/2018
  • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định về ghi nhãn hàng hoá được Chính phủ ban hành ngày 14/04/2017
  • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được ban hành năm 2010
Công bố thực phẩm nhập khẩu

Đối tượng cần, không cần thực hiện công bố thực phẩm nhập khẩu

Đối tượng cần thực hiện

  • Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức kinh doanh thực phẩm nhập khẩu đã có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.
  • Đại diện của các công ty nước ngoài đưa thực phẩm vào lưu thông trong thị trường Việt Nam.

Nhóm thực phẩm nhập khẩu cần đăng ký công bố:

  • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Thực phẩm dinh dưỡng y học, Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi
  • Thực phẩm thuộc danh sách chế độ ăn đặc biệt
  • Các chất phụ gia thực phẩm có công dụng mới, không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng với đối tượng theo quy định của Bộ y tế.

Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và những sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường không cần thực hiện công bố.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố

Với thực phẩm thường nhập khẩu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ y tế – Cục an toàn thực phẩm.

Cục an toàn sâu khi tiếp nhận, thẩm định nếu hợp lệ sẽ trả lại kết quả sau 40 đến 45 ngày. Kết quả là giấy chứng nhận được trả trên hệ thống online không có bản cứng. Doanh nghiệp tải về để sử dụng cho sản phẩm thực phẩm khi lưu thông.

Những thông tin ở trên sẽ giúp tổ chức, cá nhân có cái nhìn tổng quan nhất về việc công bố thực phẩm nhập khẩu. Khi bắt tay vào thực hiện làm thủ tục công bố, quý khách nên tham khảo hướng dẫn là hồ sơ và các bước thực hiện chi tiết tại đây.