Dân sự có yếu tố nước ngoài

1132
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất chủ thể tham gia quan hệ  là người nước ngoài.

Theo Khoản 2 Điều 663 Bộ Luật Dân sự 2015, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; hoặc các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; hoặc các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự ở nước ngoài.

rui-ro-khi-giao-dich-bds-1

Điểm khác biệt giữa Bộ Luật Dân sự 2015 và Bộ Luật Dân sự 2005 về khái niệm quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài năm ở quy định về yếu tố nước ngoài gồm chủ thể, đối tượng của mối quan hệ dân sự và sự kiện pháp lý.

Về chủ thể: Tại Khoản 2 Điều 663 BLDS 2005 đã không còn coi cơ quan, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một trong các chủ thể của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nữa.

Về sự kiện pháp lý: Là các sự kiện là căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài.

Về đối tượng của quan hệ: BLDS 2015 đã thay thuật ngữ “tài sản” liên quan đến quan hệ dân sự ở nước ngoài bằng thuật ngữ “đối tượng” của quan hệ đó ở nước ngoài. Điều này đã thay đổi này đã mở rộng yếu tố nước ngoài ở góc độ đối tượng của mối quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Đối tượng của một mối quan hệ có thể là vật chất hoặc có thể là yếu tố phi vật chất, là cái mà các bên hướng tới khi tham gia vào một mối quan hệ dân sự. Cách quy định này là hợp lý và đáp ứng nhu cầu và mục tiêu đa dạng của các bên trong các mối quan hệ dân sự.

Quyền lựa chọn pháp luật

Điểm khác biệt nổi bật và tiến bộ trong vấn đề xác định pháp luật để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó là phạm vi của việc chọn luật được mở rộng hơn tại Khoản 2 Điều 664 như sau: với trường hợp điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên.

Trường hợp không xác định được pháp luật áp dụng thì lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Dân sự có yếu tố nước ngoài
Đánh giá bài viết

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.