Đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Đăng ký lưu hành mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh hay sản xuất sản phẩm này. Tuy nhiên, Để có thể cấp được số đăng ký chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì lại không dễ dàng. Một phần vì do thủ tục hành chính khá mới mẽ như nộp hồ sơ trực tuyến. Không ít doanh nghiệp lúng túng khi thực hiện thao tác. Phần vì sự đa dạng của giấy CFS xuất phát từ ngôn ngữ từ sự xung đột pháp luật cũng rất khó cho doanh nghiệp nếu không có kinh nghiệp.  Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin cấp phép lưu hành cho sản phẩm. Xin chia sẽ với Quý khách hàng một số thông tin như sau:

I. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm năm 2021:

 • Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.
 • Thông tư số 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

II. Điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm năm 2021:

 • Điều kiện về tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngành nghề hiển thị trên hệ thống cổng thông tin quốc gia phải có mã ngành sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
 • Điều kiện về giấy phép sau thành lập: Đối với các công ty kinh doanh mỹ phẩm trong nước thì bắt buộc phải có giấy đủ điều kiện sản xuất (GMP).  Đơn vị nào không có bắt buộc phải gia công ở những cơ sở đủ điều kiện khi đó mới đủ hồ sơ xin cấp công bố. Đối với các công ty nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài: Nhà sản xuất phải cung cấp được CFS, thư ủy quyền, bảng thành phần công thức.
 • Về chất lượng của sản phẩm: Thành phần sản phẩm không chưa các chất cấm không được sử dụng trong mỹ phẩm. Hoặc có sử dụng một số chất cấm nhưng không được vượt quá mức cho phép.

III. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm năm 2021:

 1. Sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu hồ sơ xin đăng ký lưu hành gồm có:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép hoạt động của chi nhánh: Ngành nghề bán buôn (mã ngành 4649) bán lẻ mỹ phẩm (mã ngành 4772).
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại cấp. Kể từ thời điểm được cấp CFS phải còn hiệu lực (24 tháng kể từ ngày cấp).
 • Thư ủy quyền được soạn thảo theo quy đinh tại thông tư 06/2011/TT-BYT.
 • Bảng thành phần công thức cho từng sản phẩm xin cấp phép.

Chú ý: Thư ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

2. Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước hồ sơ xin đăng ký lưu hành gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép hoạt động của chi nhánh: Ngành nghề sản xuất mỹ phẩm (Mã ngành 2023); bán buôn (mã ngành 4649);bán lẻ mỹ phẩm (mã ngành 4772).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (GMP) còn hiệu lực.
 • Bản thành phần công thức sản phẩm.

IV. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm.

 • Nộp Online: Áp dụng đối với trường hợp xin đăng ký lưu hành cho sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Hồ sơ được thực hiện nộp tại https://vnsw.gov.vn/; Đăng ký tài khoản và thực hiện việc xin cấp phép trả kết quả tai Wibsite này.
 • Nộp trực tiếp bằng bản giấy: Áp dụng đối với trường hợp xin đăng ký lưu hành cho sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Nôp tại sở y tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

V. Lệ phí xin đăng ký lưu hành:

 • Lệ phí xin cấp phép cho mỗi sản phẩm: 500.000 VNĐ. Được nộp vào tài khoản ngân hàng của Cục quản lý dược hoặc nộp trực tiếp ở phòng kế toán của cục (mỹ phẩm nhập khẩu). Nộp vào tài khoản của Sở y tế hoặc phòng tài chính kế toán của Sở y tế nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ.

VI. Dịch vụ xin đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Tín.

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đăng ký lưu hành mỹ phẩm.
 • Hướng dẫn khách hàng cách thức chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo thư ủy quyền nếu khách hàng có yêu cầu.
 • Tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ khách hàng cung cấp chưa hợp lệ.
 • Soạn thảo hồ sơ, đăng ký tài khoản nộp hồ sơ cho khách hàng. Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, sửa đổi bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0978 635 623 để được tư vấn cụ thể!

0978.635.623