Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu cũng liên quan chặt chẽ tới các thông tin với đăng ký logo doanh nghiệp. Trong trường hợp bạn cần bảo hộ logo có thể ghé qua các thông tin mà Việt Tín đã đăng tải.

Nhãn hiệu và các thành phần liên quan tới nhãn hiệu của một doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp. Những sản phẩm trí tuệ này thường bị xâm hại do đối thủ và các đối tác nước ngoài. Làm thế nào để bảo vệ chúng trước các nguy cơ trên ? Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngay hôm nay, càng sớm càng tốt để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn !

Hiểu về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Tại sao bạn lại càng nộp sớm đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu càng tốt ?

Việt Nam hiện đang áp dụng nguyên tắc Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên, nộp đơn trước (first to file) trong việc đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,…

Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Theo nguyên tắc này trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt với nhau hoặc các nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp cho một đối tượng có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên thì chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp bạn đã nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia là thành viên của Công ước Paris về sở hữu công nghiệp, Công ước PCT về bảo hộ sáng chế thì người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho đối tượng đã được nộp trong đơn đầu tiên trong thời hạn nhất định (theo công ước Paris, thời hạn hưởng quyền ưu tiên đối với sáng chế là 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đơn đầu tiên, và 6 tháng đối với quyền ưu tiên kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu).

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày nộp đơn tại Việt Nam mà có chủ thể khác nộp đơn xen vào cho cùng đối tượng trong đơn đầu tiên thì đơn của bạn vẫn được coi là có cùng ngày nộp đơn với ngày nộp đơn đầu tiên và được ưu tiên bảo hộ.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;
 • 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai
 • Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

 • 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức
 • 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn
 • Thời gian thẩm định nội dung là 8 tháng kể từ ngày công bố đơn
 • Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thẩm định có thể kéo dài từ 16 đến 18 tháng.

Sở hữu trí tuệ

Nếu cần khiếu nại về nhãn hiệu

Nếu bạn cần khiếu nại liên quan tới nhãn hiệu đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ nội dung sau đây !

Quyền khiếu nại về Sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Thời hiệu khiếu nại về Sở hữu trí tuệ

Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;   Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Hồ sơ khiếu nại Sở hữu trí tuệ

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc tiếp nhận đơn: Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn đăng ký thương hiệu của Việt Tín

Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn bảo hộ nhãn hiệu / thương hiệu cho các doanh nghiệp. Các bạn chỉ cần cung cấp một vài thông tin như:

 • Tênđịa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
 • Giấy ủy quyền (Cung cấp khi sau khi nhận được thông tin đăng ký)

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn soạn hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước. Không còn lo lắng về thủ tục hồ sơ cũng như thời gian, công sức đi lại … Ban tư vấn sở hữu trí tuệ luôn sẵn sàng giúp bạn !

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của Việt Tín để được tư vấn thêm !

Tham khảo thêm: Trang web tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf

Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=B%E1%BB%99+Khoa+h%E1%BB%8Dc+v%C3%A0+C%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87&ItemID=437418

Tải mẫu khai độc quyền nhãn hiệu tại: http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/5190EBF06346CA1A4725766E0023F598/$FILE/TK%20dang%20ky%20NH.doc

0978.635.623