GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là một trong những tài liệu hết sức quan trọng. Quyết định đến 90 % việc có xin cấp phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam hay không. Tuy nhiên, Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nắm được hết các quy định để yêu cầu bên nhà sản xuất cung cấp đúng giấy tờ. Một phần do bất đồng ngôn ngữ nhiều khi mình miêu tả phía đối tác không hiểu hết nội dung. Một phần là do xung đột pháp luật giữa các quốc gia. Việt Tín với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cấp phép xin chia sẻ với các bạn một số thông tin sau:

  1. Nội dung yêu cầu bắt buộc phải thể hiện trên CFS:
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do phải có tên, địa chỉ nhà sản xuất rõ ràng, cụ thể.
  • Thể hiện được tên đầy đủ của từng sản phẩm, có thể có tên nhãn hàng hoặc mình tên sản phẩm không (theo pháp luật quốc gia sở tại).
  • Có dòng chữ thể hiện “Sản phẩm này được lưu hành tự do tại nước sản xuất”.
  • Giấy này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại cấp. Doanh nghiệp tự soạn thảo theo mẫu ký tên đóng dấu là không hợp lệ.

Chú ý: Các bạn có thể xin cấp CFS cho tất cả các sản phẩm dự kiến xin cấp phép. Vì thời hạn CFS là 2 năm kể từ ngày cấp tại nước sở tại. Không nhất thiết phải xin đúng số sản phẩm đăng ký lần đầu. Để có thể lần sau xin cấp phép vẫn có thể sử dụng được CFS đó đỡ mất thời  gian chờ đợi.

  1. Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với CFS đã được cấp.
  • Sau khi nhận được CFS công ty sản xuất có thể hợp pháp hóa tại đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia đó. Hoặc gửi bản gốc về Việt Nam công ty nhập khẩu sẽ cầm lên đại sứ quán để xin dấu hợp pháp hóa. Nhưng thông thường sẽ thực hiện thủ tục này tại nước sản xuất sẽ thuận lợi hơn.
  • Khi xin dấu hợp pháp hóa các bạn xin dấu trực tiếp lên bản gốc mà không thông qua văn phòng luật/ văn phòng công chức của quốc gia sở tại. Trường hợp thông qua hai đơn vị này là chứng thực bản sao còn bản sao và xin dấu hợp pháp hóa cho bản sao là không hợp lệ.
  • Khi thực hiện thủ tục này cần tách riêng giấy lưu hành tự do và thử ủy quyền, bản thành phần công thức. Nhiều đơn vị gộp chung thành 1 tệp và xin 1 dấu xác nhận cho 3 tài liệu này. Khi một trong 3 tài liệu này không hợp lệ thì phải xin lại hết rất mất thời gian.

Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục hợp thức hóa lãnh sự nên gửi bản scan qua email để thẩm định trước về tính hợp lệ. Tránh tình trang sau khi hợp pháp hóa lãnh sự gửi bản gốc về Việt Nam mới phát hiện có sai sót. Làm lại rất mất thời gian và chi phí nhiều khi thời gian chờ đợi còn mất cả cơ hội kinh doanh.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể !

0978.635.623