Thuế và đóng thuế

Lợi thế của doanh nghiệp tư nhân

Có rất nhiều bạn trẻ tới mở doanh nghiệp tư nhân tại Việt Tín. Doanh nghiệp tư nhân có lợi thế như thế nào dưới góc nhìn của luật gia ? Mời các bạn xem bài phân tích sau đây.

Theo định nghĩa của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, do một cá nhân làm chủ sở hữu và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào ra thị trường.

Ưu điểm chính của doanh nghiệp tư nhân

– Do chỉ có một cá nhân làm chủ nên chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc bởi quy định pháp luật do chế độ trách nhiệm vô hạn như một sự đảm bảo cho đối tác kinh doanh cũng như các tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp rồi.

– Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ.

– Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của doanh nghiệp tư nhân, thu hút hợp tác kinh doanh.

Nhưng cũng đừng quên nhược điểm

– Chủ doanh nghiệp tư nhân luôn có tính rủi ro cao do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình trước mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Cho dù có thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng của Luật Việt Tín đều đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rất chính xác: Đó là doanh nghiệp tư nhân đơn giản về thuế, dễ dàng vay vốn vì chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tất cả mọi khoản nợ. Chưa kể tổ chức và quản lý doanh nghiệp tư nhân rất dễ dàng.

Các bạn đừng quên tham khảo thêm các lưu ý sau khi mở công ty nhé.

Chúc các bạn thành công !