Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

6
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tải sản từ người để di sản sang cho người được thừa kế phát sinh sau khi người để lại di sản chết nhằm thực hiện việc phân chia di sản theo nội dung di chúc để lại. Thừa kế theo di chúc được quy định từ Điều 624 đến Điều 648 BLDS 2015. Luật Việt Tín cung cấp một số thông tin về việc phân chia di sản thừa kế theo di chúc để quý khách hàng tham khảo.

Nội dung cơ bản của di chúc là chỉ định người thừa kế (cá nhân, tổ chức), phần di sản mà người thừa kế được hưởng cũng như việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản sau khi người để lại di sản chết.

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc
Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Đối với việc thừa kế theo di chúc thì điều quan trọng trước tiên chính là di chúc đó phải hợp pháp. Một di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng được những điều kiện sau:

            * Về độ tuổi lập di chúc và năng lực nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm lập di chúc của người lập di chúc.

– Người đã thành niên có quyền lập Di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập Di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép.

* Về hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Nếu di chúc lập thành văn bản thì bao gồm một số nội dùng theo quy định tại Điều 631 BLDS 2015.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

* Về nội dung của di chúc

Nội dung di chúc thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm chuyển tài sản của mình cho một đối tượng cụ thể sau khi chết cũng như những vấn đề khác có liên quan đến di sản. Nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế.

Đối tượng được hưởng thừa kế theo di chúc: Là cá nhân, tổ chức được chỉ định là người hưởng thừa kế trong Di chúc. Riêng đối với những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập Di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định của Bộ luật Dân sự: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

 Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc thừa kế theo di chúc. Hãy liên hệ với Luật Việt Tín, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc
Đánh giá bài viết

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.