Soạn thảo hợp đồng

102
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

        Soạn thảo hợp đồng là một vấn đề khá quan trọng trong việc thực hiện ký kết hợp đồng. Nó không chỉ thể hiện ý trí của các bên trong quan hệ dân sự mà còn là cơ sở pháp lý vững chắc trong việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, để soạn thảo một hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế, … thì không phải là một vấn đề đơn giản. Nó không chỉ đòi hỏi về mặt kiến thức, kỹ năng mà còn là kinh nghiệm thực tế trong việc soạn thảo hợp đồng, bên cạnh đó nó còn là sự thỏa thuận của các bên để đạt đến một nội dung thống nhất trong hợp đồng. Bất kỳ một sự sai sót, nhầm lẫn, hay điều khoản nào trái với quy định của pháp luật đều có thể dẫn đến việc hợp đồng không thể thực hiện được trên thực tế (hợp đồng vô hiệu). Bởi vậy, không phải cá nhân nào cũng có đủ khả năng để có thể soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ các nội dung cần thiết và đảm bảo về mặt quy định của pháp luật.

soạn thảo hợp đồng

       Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng và soạn thảo hợp đồng. Cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn có nền tảng kiến thức tốt, giàu kinh nghiệm. Luật Việt Tín xin cung cấp cho quý khách những nội dung thông tin cần thiết liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng như sau:

1. Soạn thảo hợp đồng.

1.1. Nghiên cứu năng lực thực tế của các bên thực hiện ký kết hợp đồng.

      Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng nói chung, trước tiên người soạn thảo phải căn cứ trên cơ sở nhu cầu thực tế của các bên để có thể thực hiện việc soạn thảo hợp đồng. Đồng thời cũng phân loại hợp đồng chính xác. Từ đó, đưa ra những điều khoản phù hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên. Việc soạn thảo hợp đồng cần phải được căn cứ trên nhu cầu thực tế của hai bên, mỗi bên phải đưa ra cho mình những nội dung, vấn đề cần được thương thảo trong việc ký kết hợp đồng là gì? Bởi vậy, việc trao đổi tài liệu, thông tin giữa các bên là hết sức cần thiết khi thực hiện việc soạn thảo hợp đồng. Đây là cơ sở thứ hai cho việc hoàn chỉnh các nội dung điều khoản trong hợp đồng.

1.2. Soạn hợp đồng khung:

       Trước khi tiến hành việc đàm phán nội dung của hợp đồng và trên cơ sở các thông tin, tài liệu các bên trao đổi với nhau, người soạn thảo hợp đồng của mỗi bên phải phác thảo được sơ lược các nội dung cần đàm phán là gì cụ thể như: mục đích của hợp đồng; đối tượng của hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên; điều khoản giải quyết tranh chấp ;…. Đây được xem như là các nội dung chính mà các bên cần đạt được sự thống nhất cao trong hợp đồng nhằm tránh phát sinh các tranh chấp cũng như mâu thuẫn trong quá trình thực hiện nội dung của hợp đồng. Các điều khoản phải được làm một cách chặt chẽ. Đồng thời, người soạn thảo cũng nên kiểm tra lại các nội dung mình đưa ra đã phù hợp với các quy định của pháp luật chưa, có vi phạm cũng điều khoản cấm nào không?

       Trên cơ sở các điều khoản được phác thảo chi tiết, các bên tiến hành đàm phán sơ bộ và chi tiết các nội dung trong hợp đồng trong hợp đồng bắt đầu bằng những điều khoản chính sau đó tiếp dần đến là các nội dung khác gắn liền với hợp đồng. Qúa trình đàm phán ký kết hợp đồng là hết sức quan trọng, nó được xem là giải đoạn quyết định xem hợp đồng có được các bên ký kết và nhu cầu, nguyện vọng của các bên có được thực hiện hay không.

      Cuối cùng là bước hoàn tất việc soạn thảo hợp đồng. Trên cơ sở các điều khoản đã được đàm phán, người soạn thảo hợp đồng tổng hợp lại và soạn hoàn chỉnh một bản hợp đồng thể hiện được đầy đủ ý trí của các bên.

1.3. Tiến hành đàm phán hợp đồng:

      Sau khi soạn thảo những điều khoản khung của hợp đồng, hai bên tiến hành đàm phán thống nhất về các điều khoản đã được dự thảo. Trong quá trình đảm phán cần phải đảm bảo nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, rõ ràng chính xác. Thảo luận kỹ quyền và nghĩa vụ của các bên tránh xảy ra tranh chấp sau này.

2. Những vấn đề pháp lý cần biết khi soạn thảo hợp đồng

2.1.Phân loại hợp đồng chính theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
 • Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.
 • Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
 • Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.
 • Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.
 • Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

2.2 Nội dung chính của hợp đồng

a,  Nội dung chính của hợp đồng: bao gồm tổng thể các điều khoản mà các bên thỏa thuận với nhau để cùng thực hiện một công việc chung. Điều khoản của hợp đồng bao gồm những vấn đề chính sau:

 • Thứ nhất, là thông tin về các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng.
 • Thứ hai, là các điều khoản định nghĩa.
 • Thứ ba, là đối tượng hay mục đích của việc giao kết hợp đồng.
 • Thứ tư, là các điều khoản về số lượng, chất lượng; phương thức thanh toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng và các điều khoản;
 • Thứ năm là quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện giao kết hợp đồng.
 • Thứ sáu, là quy định về trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện giao kết hợp đồng; quy định về mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng.
 • Thứ bảy, là về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Thứ tám, là điều khoản có hiệu lực của hợp đồng.

b, Phân loại điều khoản của hợp đồng:

 • Một là điều khoản cơ bản:là những điều khoản nêu nên nội dung chính trong hợp đồng như mục đíc, đối tượng, giá cả thanh toán, địa điểm thanh toán, ….
 • Hai là các điều khoản thông thường: là những điều khoản đã được quy định sẵn trong các văn bản pháp luật, các bên không phải thực hiện việc thỏa thuận mà chỉ việc thực hiện nó theo đúng quy định. Việc cho các nội dung này vào hợp đồng không thực sự cần thiết.
 • Ba là các điều khoản tùy nghi: là những điều khoản các bên cần thỏa thuận lại trên cơ sở các quy định của pháp luật. Nhưng nó khác với điều khoản thông thường ở chỗ nó được các nhà làm luật “bỏ ngỏ” để các bên có thể thỏa thuận, thương lượng lại với nhau về cách áp dụng cũng như thực hiện. Các điều khoản tùy nghi này chính là cơ sở để các bên đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng.

soạn thảo hợp đồng

Lưu ý: Hợp đồng vô hiệu khi:

– Khi thực hiện việc giao kết hợp đồng, người soạn thảo hợp đồng cần phải chú ý đến nội dung và hình thức cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng để tránh trường hợp hợp đồng dẫn đến vô hiệu.
– Một số lỗi mà người soạn thảo hợp đồng dễ mắc phải dẫn đến hợp đồng vô hiệu như sau:

 • Thứ nhất về mặt chủ thể, khi soạn thỏa hợp đồng người soạn thảo phải chú ý đến chủ thể giao kết hợp đồng là ai? Họ có phải thuộc đối tượng vị hạn chế tham gia vào các giao dịch dân sự hay không? Hay nói cách khác là bất kỳ các chủ thể nào khi tham gia vào các giao dịch dân sự phải là chủ thể có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Đồng thời, họ phải là người tự nguyện tham gia giao kết hợp đồng không bị lừa dối, đe dọa hay ép buộc.
 • Thứ hai là mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm các điều khoản cấm của pháp luật và trái với đạo đức xã hội.
 • Thứ ba về mặt hình thức của hợp đồng phải được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản và Trường hợp đối với hợp đồng bắt buộc phải được công chứng, chứng thực thì phải tiến hành thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng tại Luật Việt Tín.

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng đối với từng loại hợp đồng mà Quý khách hàng yêu cầu.
 • Thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến việc soạn thảo, đàm phán hợp đồng.
 • Thực hiện soạn thảo hợp đồng khung với các điều khoản cơ bản để hai bên có thể đàm phán chính thức.
 • Đại diện cho phía khách hàng thực hiện đàm phán hợp đồng với phía đối tác trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Quý khách hàng.
 • Thống nhất các nội dung hai bên đã thỏa thuận bổ sung vào hợp đồng dự thảo để hoàn thiện hợp đồng chính thức.
 • Dịch thuật theo yêu cầu của các bên về thứ tiếng khác của hợp đồng.
 • Giải quyết các tranh chấp khiếu nại phát sinh liên quan đến các vấn đề thực thi các điều khoản hai bên đã thỏa thuận trên thực tế.

Trên đây là những nội dung thông tin cần thiết mà doanh nghiệp cần biết khi thực hiện việc soạn thảo hợp đồng. Nếu có bất kỳ vẫn đề nào thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Luật Việt Tín rất mong được hợp tác với quý khách!

Soạn thảo hợp đồng
5 (100%) 1 vote

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.