Monday, 25 June , 2018
Trang chủ Tin pháp luật

Tin pháp luật

Thay đổi biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Thông tư 04/2016/TT - BTC có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016 thay thế một số biểu mẫu quy...

Sửa đổi các quy định về sao y chứng thực chứng từ

Thông tư 04/2016/TT-BTC về sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất...

Quy định sửa đổi bổ sung về Luật Thuế mới nhất

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng...

Không cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Một trong những nội dung nổi bật của Quyết đinh 824/QQĐ-TTg có hiệu lực ngày 18 tháng 5 năm 2016. Cụ...

Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh được đơn giản hóa.

Quyết định 894/QĐ -TTg này 26 tháng 5 năm 2016 có hiệu lực. Theo đó cơ sở khám chữa bệnh được bỏ...

Điểm mới của lương cơ sở năm 2016

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng...

Bộ Công Thương Chính Thức áp dụng hành chính điện tử

Bộ Công Thương bắt đầu áp dụng 05/2016/TT-BCT có hiệu lực chính thức công khai minh bạch hóa thủ tục hành...