Tư vấn hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba

439
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Từ tổng đài tư vấn 1900565689 của Luật Việt Tín nhận được rất nhiều cuộc gọi liên quan đến việc tư vấn hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba. Sau đây, Chúng tôi xin chia sẻ với Quý khách hàng một số thông tin có liên quan đến hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba.

rm_main-800x560

 1. Căn cứ pháp lý:
 • Bộ luật dân sự 2015 của nước CHXHCN Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016);
 • Luật đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014);
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai;
 • Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;
 • Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.
 1. Một số lưu ý chung về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba:
 • Thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba là việc bên thế chấp (bên thứ ba) dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên được bảo đảm và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người khác giữ tài sản thế chấp.
 • Về hình thức, việc thế chấp quyền sử dụng đất, theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai, Điều 3 Nghị định 83/2010/NĐ-CP phải được ghi nhận bằng văn bản, được công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Về điều kiện làm tài sản thế chấp, đối với quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền (Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai);
  • Về nội dung, khi thực hiện giao kết Hợp đồng, khách hàng (bên thế chấp/ bên nhận thế chấp hoặc bên được bảo đảm) cần lưu ý các điều khoản cơ bản sau:
  • Thứ nhất, các bên phải thỏa thuận rõ tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất có bao gồm tài sản gắn liền với đất không? Nếu không thỏa thuận, theo quy định tại Khoản 3 Điều 318 Bộ luật dân sự 2015, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của người sử dụng đất thì tài sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.
  • Thứ hai, do đây là việc bên thứ ba bảo đảm cho bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền nên Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba cần được xây dựng gồm ba bên (bên thế chấp, bên nhận thế chấp và bên được bảo đảm). Vì vậy, Hợp đồng cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ của ba bên, chi tiết hóa các nghĩa vụ trong giai đoạn trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như điều kiện chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm.
  • Thứ ba, quy định rõ quyền sử dụng đất này có đang được bảo đảm cho các nghĩa vụ dân sự khác không, phạm vi bảo đảm cho nghĩa vụ của bên thế chấp đối với bên nhận thế chấp.
  • Thứ tư, quy định về việc xử lý tài sản bảo đảm, xử lý tài sản gắn liền với đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp, tài sản gắn liền với đất không thuộc sở hữu của chính người sử dụng đất thì phải quy định về quyền sử dụng đất của người sở hữu tài sản gắn liền với đất đó trong trường hợp quyền sử dụng đất bị xử lý.
  • Thứ năm, cần lưu ý về nhóm người sử dụng đất tham gia ký Hợp đồng phải là tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự. Đây là quy định rất quan trọng để bảo đảm Hợp đồng có hiệu lực nhưng không hay được chú ý tới.
  • Ngoài các nội dung sơ bộ nêu trên, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể hơn khi có các thông tin, tài liệu do Quý khách hàng cung cấp.
 1. Tài liệu cần thiết cho việc rà soát/ soạn thảo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba của Quý khách như sau:
 • Bản dự thảo Hợp đồng do Khách hàng cung cấp trong trường hợp rà soát, hiệu chỉnh nội dung Hợp đồng;
 • Hồ sơ pháp lý của đối tượng hợp đồng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động (nếu chủ thể là pháp nhân); Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn… của người sử dụng đất; Hợp đồng chính cần được bảo đảm.
 • Các điều khoản ràng buộc do các bên mong muốn hoặc bản phác thảo nội dung hợp tác sơ bộ (nếu có) và các tài liệu liên quan đến vấn đề được đề cập trong hợp đồng.

Ngoài các tài liệu trên, trong quá trình soạn thảo/ rà soát, chúng tôi có thể đề nghị Quý khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết khác để việc tư vấn và soạn thảo/ hiệu chỉnh Hợp đồng được thực hiện một cách toàn diện.

 1. Dịch vụ tư vấn hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba tại Luật Việt Tín:
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về hoạt động đầu tư theo hình thức hợ đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba  và các vấn đề tại Hợp đồng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba
 • Thẩm định các nội dung và xây dựng các điều khoản hợp đồng dựa theo yêu cầu của Quý khách hàng, phù hợp quy định pháp luật.
 • Lập báo cáo tư vấn và rà soát đối với các nội dung dự thảo hợp đồng.
 • Tư vấn phương án giải quyết đối với các phản hồi của đối tác về hợp đồng.
 • Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng với đối tác của Quý khách (nếu có).
 • Dịch thuật hợp đồng (nếu có)

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn!

Tư vấn hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba
Đánh giá bài viết

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.